קול קורא // למאמרים (כתב עת): עיוני משפט (דורין לוסטיג) [עברית] ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0011815/

קול קורא להגשת מאמרים לכרך מד של כתב העת "עיוני משפט"

"עיוני משפט", כתב העת המשפטי של אוניברסיטת תל אביב, מזמין חוקרים וחוקרות מכלל תחומי המחקר להגיש מאמרים בכל נושא בעל זיקה משפטית, לפרסום בכרך מד של כתב העת. כתב העת "עיוני משפט" חרת על דגלו לקדם כתיבה משפטית מקורית, יצירתית, מעמיקה ומשפיעה בשפה העברית. זאת, מתוך תפיסה כי גם בעולם גלובאלי, שבו השיח המשפטי חוצה גבולות לאומיים, ישנו ערך ייחודי בכתיבה דווקא בשפה העברית.

עיוני משפט מעדיף מאמרים שמקדמים טיעון חד וממוקד. אנו מצטרפים למגמה העולמית בתחום הפרסום המשפטי ומבקשים לצמצם את היקף המאמרים שאנו מפרסמים בכתב העת. אנו מבקשים להגביל את היקף המאמרים ל-20,000 מילים (כולל הערות שולים). המגבלה הזו אינה נוקשה, אבל היא מהווה העדפה חזקה של כתב העת.

אנו מעודדות כותבים וכותבות לשלוח מאמרים לפרסום ב"עיוני משפט". המאמרים יכולים לעסוק בתחומים ובמתודות שונים ומגוונים, לרבות סוגיות תיאורטיות, מחקרים אמפיריים, דוקטרינרים, השוואתיים ועוד. בכרך מד נבקש לפרסם – מלבד מאמרים באורך מלא – גם סוגות נוספות של כתיבה, לרבות:

  • מגמות במשפט הנחת תשתית תיאורטית למגמות המתרחשות בפסיקה (או בחקיקה), תסייע בפיתוח עולם המשפט, תבאר את שארע בעבר ותעשיר את הפרקטיקה ואת המחקר האקדמי, הניזון בין היתר מהמציאות המשפטית. נדגיש כי אין דרישה שכתב היד ייכתב בהתאם לפורמט מוגדר מראש, אך רצוי שמבנה עקרוני יכלול את הצגת המגמה (אשר עשויה להופיע בתחום משפט אחד, או לחצות תחומי משפט), את הניתוח התיאורטי של אותה מגמה שמקשר בין מופעיה השונים, וכן את הערכתה הנורמטיבית.
  • הערת חקיקה הערת חקיקה יכולה להתייחס לחקיקה קיימת ומשמעותית, או להצעת חוק שנמצאת בשלבים מתקדמים ויש בה עניין ציבורי.
  • הערת פסיקה הערת פסיקה מתבססת על פסק דין מרכזי מהשנים האחרונות וכוללת סקירה קצרה של פסק הדין וניתוח מעמיק וביקורתי שלו.
  • חיבורים בעוד שמאמרים מתמקדים בביסוס החידוש המחקרי שהם טוענים לו ומציגים את הטיעון המובא בהם באופן השלם ביותר שניתן הרי שחיבורים הם מאמרים שהיקפם קצר יותר אך הנושא שבו הם עוסקים הוא כללי. במסגרת חיבורים יכולים מחברים להתנסות בסגנון וכיוונים מחקריים חדשים שמטרתם להצית שיחה חדשה, המאתגרת את השדה הקיים.

כמקובל בכתבי עת משפטיים מובילים ברחבי העולם – "עיוני משפט" הינו כתב עת סטודנטיאלי הנערך על ידי סטודנטים מצוינים מהפקולטה למשפטים, בשיתוף וליווי אשת אקדמיה בכירה. המאמרים שעשויים להיות מתאימים לפרסום בכתב העת, יעברו שיפוט ועריכה על ידי העורכים וחברי המערכת כתנאי לפרסומם, לצד שיפוט חיצוני אנונימי על ידי מומחה/ית בתחום שבו הוגש המאמר. בנוסף לקול קורא זה, ״עיוני משפט״ פותח שעריו גם לכתיבה סטודנטיאלית מקורית במסגרת פרויקט הערות במשפט.

מאמרים לשיפוט לקראת פרסום ב"עיוני משפט", יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של המערכת: lfreview@tauex.tau.ac.il. יש להגיש את המאמרים בהתאם לכללי ההגשה הנהוגים ב"עיוני משפט" ובהתאם להנחיות המופיעות באתר הבית של כתב העת, בכתובת: https://law.tau.ac.il/Law_Review/Submission.

המערכת מקבלת מאמרים לשיפוט באופן רציף, אולם מאמרים שיוגשו לכתב העת עד לסוף חודש אפריל 2020 יקבלו עדיפות בטיפול המערכת.

 

לפרטים נוספים: נירית פוטרמן, רכזת המערכת, lfreview@tauex.tau.ac.il .

 

בברכה,

ד״ר דורין לוסטיג, עורכת ראשית

שיר אביטל, מעין ויסמן, אלאא חאג׳ יחיא ועידן רייטר, עורכות כרך מד

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה