< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: מתי ומדוע ניטשו יישובי הנגב? [יד בן צבי, ירושלים] 13.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0011717/

.מתי ומדוע ניטשו יישובי הנגב?

הזמנה ליום עיון

 

יום חמישי י"ח בשבט תש"פ, 13.2.2020, 19.30-15.15

ביד יצחק בן-צבי

 

15.15 דברי פתיחה וברכות פרופ' ריכב (בוני) רובין | המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה והאוניברסיטה העברית

 

15.45 מושב ראשון

יו"ר עוזי דהרי

פרופ' גיא בר עוז | אוניברסיטת חיפה | חברה במשבר – מחקר ביו-ארכיאולוגי על הצמיחה והחורבן של החברה החקלאית של הנגב הביזנטי

ד"ר יותם טפר | רשות העתיקות | שבטה הכפר ושדותיו במעבר מהתקופה הביזנטית לאיסלמית הקדומה, לאור החפירות החדשות.

ד"ר טלי גיני-אריקסון | רשות העתיקות | נטישה והמשכיות בעבדת לאור מחקר הארכאולוגי

מוטי היימן | אוניברסיטת אריאל ורשות העתיקות | העלייה והירידה של מערכות היישוב בנגב בתקופות הביזנטית והמוסלמית הקדומה – מבט מהעורף החקלאי.

 

17.30 הפסקת קפה

 

17.45 מושב שני

יו"ר פרופ ריכב (בוני)רובים

ד"ר יהודה גוברין | ארכיאולוג עצמאי ועמית מחקר ב- HUC | בקעת באר שבע בתקופה הביזנטית

פרופ' גדעון אבני | רשות העתיקות | מה קרה בנגב בין יוסטיניאנוס להארון אל-ראשיד? על משמעותם של אירועים חד פעמיים מול תהליכים במשך הזמן הארוך.

ד"ר יואב פרחי | אוניברסיטת בן גוריון | נטישת יישובי הנגב בשלהי העת העתיקה – העדות הנומיסמטית מהחפירות המחודשות בשבטה, ניצנה וחלוצה.

פרופ' עוזי ליבנר | האוניברסיטה העברית | הירידה היישובית

 

בשלהי העת העתיקה – מבט מצפון-מזרח ארץ-ישראל.

 

כניסה חופשית, בהרשמה מראש

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה