< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הודעה שנייה // השקת ספר: אתיקה והחוויה הקולנועית: מסכים של אחרות (ארנה רביב) [סינמטק תל אביב] 31.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0011106/

הספר עוסק ביחסים בין קולנוע ואתיקה מזווית פילוסופית ובוחן את הקשר שבין חווית הצפייה בסרט ובין האפשרות למפגש עם אופנים שונים של אחרות. במרכז הספר הטענה שאפשרות זו לפתיחות לאחרות מהותית לקולנוע ונמצאת כבר במבנים הבסיסיים של החוויה הקולנועית: נקודות המבט, הדמות הקולנועית והקלוז-אפ. כיצד נקודת מבט נבנית במהלך הצפייה בסרט ואיך היא מתייחסת למבנים יומיומיים של ראיה? כיצד הצופה חווה את הדמות על המסך? מה המשמעות האתית של הופעת הפנים בקולנוע? האם אתיקה של החוויה הקולנועית מוגבלת בהכרח לאחר האנושי או שאפשר להרחיב אותה גם למפגש עם אחר שאיננו אנושי? כיצד אפשר לחשוב על היחסים בין הצופה לאחר במסגרת אתיקה של אחריות? בחיפוש אחר תשובות לשאלות אלו הספר בוחן את המיוחד לחוויית הקולנועית כמו גם
את התובנות שהיא מאפשרת לגבי המפגש שלנו עם האחר ביומיום. השקת הספר תלווה בהרצאה והקרנה של דוגמאות מסרטים.
משתתפים: דינה זילבר, חגי כנען, ינאי טויסטר, איבון קוזלובסקי גולן, ארנה רביב
הכניסה ללא תשלום. יש לאשר השתתפות במייל:
ornarviv@zahav.net.il

האירוע יתקיים בין השעות 12:00-13:30.

מפרסם ההודעה
ארנה רביב ravivorna@gmail.com
כתובת מלאה
סינמטק תל אביב, רחוב הארבעה 5 תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה