< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: כינוס רב תחומי בנושא: יופי [האקדמיה למדעים / ירושלים] 3.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0010904/

הציבור מוזמן לכינוס הרב-תחומי השנתי החמישי במדעי הטבע ובמדעי הרוח
יופי
ביום שני, ח׳ בשבט תש"ף, 3 בפברואר 2020, בשעה 10:00
בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז׳בוטינסקי 43 , ירושלים

10:00 התכנסות
10:30 דברי פתיחה: נילי כהן, נשיאת האקדמיה
12:10-10:40 מושב ראשון
יושב ראש: דוד הראל, סגן נשיאת האקדמיה, מכון ויצמן למדע
הכוח המהפכני של ה״יפה״
שני ענבר, האוניברסיטה הפתוחה
תפיסת היופי – תוצר של למידה סטטיסטית?
מרב אחישר, האוניברסיטה העברית בירושלים
תרבות היופי של יפן בחיי היום יום
בן עמי שילוני, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

14:00-12:30 מושב שני
יושב ראש: אבנר הולצמן, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב
״היופי כבשורה״: הערה על פעולתו של היופי
אריאל הירשפלד, האוניברסיטה העברית בירושלים
האם ציקדות אוהבות ויוולדי? על המלחינים הגדולים של הטבע
יוסי יובל, חבר האקדמיה הצעירה הישראלית, אוניברסיטת תל אביב
״הנערה בעלת שער הפשתן״: על היופי הנשי אצל קלוד דביסי
אריה ורדי, אוניברסיטת תל אביב, בית הספר הגבוה למוסיקה בהאנובר

16:30-15:00 מושב שלישי
יושב ראש: ידין דודאי, יו״ר החטיבה למדעי הטבע באקדמיה, מכון ויצמן למדע
המשפט, או שירת הכוח: המדיום, המסר ומה שביניהם
צבי טריגר, המכללה למינהל
על קסם ויופי במתמטיקה
דוד הראל, סגן נשיאת האקדמיה, מכון ויצמן למדע
מבנה תפקוד צורה = יופי?
ספי חפץ, בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

18:00-17:00 הרצאת אורח
יושבת ראש: נילי כהן, נשיאת האקדמיה
Thy Eternal Summer Shall Not Fade
האדריכל דניאל ליבסקינד, ניו יורק
(ההרצאה בשפה האנגלית)

להרשמה: https://beauty2020.forms-wizard.co.il/
חניה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה | מספר המקומות באולם מוגבל, הכניסה על בסיס מקום פנוי | האירוע מצולם

מפרסם ההודעה
זיוה דקל ziva@academy.ac.il
כתובת מלאה
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים רח’ ז’בוטינסקי 43 , ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה