< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: לי נקם ושילם - היישוב, השואה, וקבוצת הנוקמים של אבא קובנר (דינה פורת) [גבעת חביבה] 5.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0010901/

לי נקם ושילם

היישוב, השואה, וקבוצת הנוקמים של אבא קובנר

יום עיון לרגל השקת ספרה של פרופ' דינה פורת

יום רביעי, י' בשבט תש"ף, 5.2.2020, גבעת חביבה, מורשת

 

17:00-17:20 | התכנסות

——————————————————————————————–

17:20-17:30 | ברכות:

מאיה ואן-אק ארגוב, מנכ"ל מורשת, בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'

——————————————————————————————–

17:30-18:15 | ראיון עם פרופ' דינה פורת, אוניברסיטת ת"א ויד ושם | מראיינת: יונת רוטביין, מנהלת, הוצאת מורשת

18:20-18:40 | עדי נוביק, מורשת, בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ': שימוש בדילמות ערכיות בתפיסה החינוכית של מורשת

18:45-19:00 | הדס גרוס, מורשת, בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ': סיור בבית אבא קובנר

19:00 | סיום משוער

לפרטים והרשמה: Niritz14@gmail.com

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי דובר גבעת חביבה מנהל מרכז התיעוד והחקר של השומר הצעיר יד יערי גבעת חביבה ד.נ. מנשה 37850 נייד: 052-4475-458 משרד: 04-6309241 dudu_am@givathaviva.org.il קטלוג ברשת: http://tinyurl.com/j7926mc אתר: http://www.givathaviva.org/heb/yaari
כתובת מלאה
גבעת חביבה, אודיטוריום מורשת
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה