< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: קיום בכבוד מהו? עיון על פי המקורות היהודיים ונקודות מבט עכשוויות [העברית / ירושלים] 21.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0010805/

הנכם מוזמנים לערב עיון בנושא: קיום בכבוד מהו? עיון על פי המקורות היהודיים ונקודות מבט עכשוויות
הערב יתקיים ביום שלישי, כ"ד בטבת תש"ף, 21 בינואר 2020
בית מאירסדורף, חדר 405, הר הצופים ירושלים
בשעה 18:00
ישתתפו בערב כדוברים:
• פרופ' מנחם-בן ששון, נגיד האוניברסיטה העברית
• ד"ר שוקי פרידמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• השופטת פרופ' דפנה ברק-ארז, בית המשפט העליון
• ד"ר אבישי בניש, ביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית
• גל גבאי, עיתונאית
• פרופ' דניאל גוטליב, המוסד לביטוח לאומי; ביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית
• ד"ר בני פורת, המכון למשפט עברי, האוניברסיטה העברית
תכנית מפורטת מצורפת.
ערב עיון זה מתקיים בעקבות צאתם לאור של הספרים:
לקרוא משפטים בתנ"ך, מאת דפנה ברק-ארז
צדק דלים: עקרונות דיני הרווחה מן התורה לספרות חז"ל, מאת בנימין פורת

קישור

מפרסם ההודעה
ד"ר בני פורת ראש המכון לחקר המשפט העברי הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים benny.porat@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, בית מאירסדורף, חדר 405
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה