< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: המדינה הדו-ערכית: תרומה לתיאוריה של הרודנות (ארנסט פרנקל) [ון ליר / ירושלים] 30.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0010803/

המדינה הדו-ערכית: תרומה לתיאוריה של הרודנות

ערב דיון לכבוד הופעת תרגום ספרו של ארנסט פרנקל

יו"ר: פרופ' יפעת וייס

משתתפים: פרופ' ברק מדינה, פרופ' מרדכי קרמניצר, פרופ' דן דינר

16כיצד קורס שלטון החוק בחברה מודרנית? איך פועלות הכלכלה, החברה והדת לאחר קריסת שלטון החוק? שאלות אלה עומדות בלב ספרו פורץ הדרך של ארנסט פרנקל, העוסק בעליית הנאציזם בגרמניה.

ארנסט פרנקל (1898–1975), עורך דין והוגה יהודי גרמני, כתב במחתרת בגרמניה הנאצית את הספר המדינה הדו-ערכית, ופרסם אותו בארצות הברית, שאליה נמלט ערב מלחמת העולם השנייה. חיבור זה נחשב לקלסיקה של הגות חברתית: הניתוח של פרנקל מציע הסבר מבריק ומקורי ליכולתה של הדיקטטורה הנאצית לפעול ביעילות ובאכזריות כנגד מתנגדי המשטר, ובו בזמן לעורר תחושה של יציבות וסדר בקרב רוב תושבי גרמניה.

הספר מתאר את השלטון שהחליף את הדמוקרטיה של רפובליקת ויימאר כשלטון "דו-ערכי", כזה שמתקיימות בו זו לצד זו שתי מערכות חוק נפרדות. חלקים נרחבים בחברה הגרמנית המשיכו ליהנות מ"מדינת שלטון החוק", ואילו חלקים אחרים – מיעוטים נרדפים ופעילים פוליטיים וחברתיים – הוכפפו למערכת נפרדת של "הוראות שעה", שלא הוגבלו על ידי החוק. לטענת פרנקל, כפילות מוזרה זו היא שאפשרה את שלטון הנאציזם, את התעצמותו ואת שיתוף הפעולה של מרבית האזרחים הגרמנים עם זוועותיו. יתר על כן, פרנקל הזהיר כי הגורמים שהולידו את המדינה הדו-ערכית לא היו ייחודיים לגרמניה, אלא נותרו חבויים בכל חברה מודרנית; על כן, הספר רלוונטי היום לא פחות משהיה עם צאתו לאור.

עורך מדעי: פרופ' אודי גרינברג / מתרגם: עודד פלג / הוצאת כרמל

האירוע יתקיים בין השעות 18:00-20:30

http://bit.ly/35bHYR1

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה