< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: תיירות התאבדות - הבנת הממדים המשפטיים, פילוסופיים ופוליטיים-חברתיים [אונ חיפה] 30.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0010608/

Suicide Tourism: Understanding Legal, Philosophical and Socio-Political Dimensions (Oxford University Press, 2019)

המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה, הפקולטה למשפטים והחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה מזמינים אתכם לאירוע לרגל השקת ספרו של פרופ' דניאל שפרלינג:

Suicide Tourism: Understanding Legal, Philosophical and Socio-Political Dimensions (Oxford University Press, 2019)

האירוע יתקיים ביום 30.1.2020 בין השעות 15:30 – 18:30

בחדר 146 בספריה שבבניין ראשי, אוניברסיטת חיפה

 

15:30 התכנסות

16:00 ברכות ודברי פתיחה

ד"ר שגית מור, ראש המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה

פרופ' פייסל עזאיזה, דיקן, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אורן גזל-אייל, דיקן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

16:30 הצגת הספר

ד"ר נילי קרקו-אייל, בית הספר למשפטים, המכללה למנהל

17:00 דיון

ד"ר שרה שחף, החוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה

פרופ' עדו לנדאו, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה

ד"ר תקווה מירון, מרכז הסרטן, המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא

17:45 תגובה

פרופ' דניאל שפרלינג, החוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה

18:00 דיון בהשתתפות הקהל

 

הכניסה חופשית אך אנא הירשמו מראש לצורך היערכות מוקדמת כאן.

מפרסם ההודעה
פרופ' דניאל שפרלינג, החוג לסיעוד אוניברסיטת חיפה dsperling@univ.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, חדר 146 בספריה שבבניין ראשי
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה