< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: על דלות המוסר, מסה קריטית (ענת מטר) [ון ליר / ירושלים] 19.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0010607/

ערב דיון לכבוד ספרה של ענת מטר
יו"ר: פרופ' דוד אנוך
משתתפים: פרופ' דוד אנוך, פרופ' הנרייט דהאן-כלב, אסף שגיב, ד"ר גייל טלשיר
מגיבה: ד"ר ענת מטר
המסה על דלות המוסר היא טקסט קריטי, המעמיד הצעה מהפכנית. בניגוד לתפיסה הרווחת, שלפיה הפוליטיקה שואבת את הצדקתה מן המוסר, ענת מטר טוענת כי המוסר דל מכדי לאפשר תוכן פוליטי שאינו מדשדש במובן-מאליו הכפוף למניפולציות כוחניות. הסדר הוא הפוך: השיח המוסרי משני לשיח הפוליטי. תפישת המוסר שלנו צומחת ממסה קריטית של התנסויות אישיות, אקטיביזם, ניתוחים פוליטיים, עובדות אמפיריות, נרטיבים היסטוריים ומודלים תרבותיים-מחנכים. אלה מצילים את המוסר מדלותו וממלאים אותו תוכן קונקרטי. את התוכן הזה אפשר לנסח בקצרה כך: המוסרי הוא שמאלי. (קו אדום כהה, הוצאת הקיבוץ המאוחד).

האירוע יתקיים בין השעות 18:30-20:00

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה