< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: מה יודעים הצמחים? [ון ליר / ירושלים] 15.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0010602/

משתתפים: פרופ' דניאל חיימוביץ, פרופ' אורן הרמן

מדברים על מדע במאה העשרים ואחת
סדרת מפגשים שלישית בהנחיית פרופ' אורן הרמן
כיצד צמחים מתַקשרים זה עם זה? האם לנשים ולגברים יש מוחות שונים? כיצד יכולה האמנות להאיר את המדע? אלה מקצת השאלות אשר יעסיקו אותנו בעונה השלישית של הסדרה. על מנת לענות עליהן נפגוש מדעני מוח ופילוסוף, בוטניקאי וסופרת, חוקר אבולוציית האדם, משפטנית וזמר-יוצר. בניסיון להבין את עולמנו ואת עצמנו טוב יותר, נבקש להטות אוזן ולב ליחסים המרתקים בין אנשים לרעיונות ובין תרבות למדע.

האירוע יתקיים בין השעות 18:00-20:00

http://bit.ly/2F4rnE8

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה