< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: מהגרי עבודה בישראל: אחריות, מוסר ופני החברה [ון ליר / ירושלים] 7.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0010601/

לְךָ […] וְלִשְׂכִירְךָ וּלְתוֹשָׁבְךָ הַגָּרִים עִמָּךְ

בצום עשרה בטבת יתקיים במכון ון ליר בירושלים, בשיתוף ארגון רבני בית הלל וארגונים נוספים, כנס שיוקדש לבחינת מצבם של מהגרי העבודה בישראל.
במדינת ישראל חיים כיום מעל מאה אלף מהגרי עבודה המועסקים בתחומי הסיעוד והחקלאות, בענף הבנייה ובתחומים נוספים. משנת 2010 ועד היום גדל מספר מהגרי העבודה בכשלושים אחוזים. החברה בישראל נסמכת יותר ויותר על מהגרי עבודה במגוון תחומים שבעבר עסקו בהם ישראלים. אנו פוגשים את מהגרי העבודה הן במרחבים הביתיים והמשפחתיים שלנו, כמטפלים בהורים קשישים, והן במרחב הציבורי. למרות זאת, רובנו יודעים מעט על תנאי העבודה שלהם, על זכויותיהם ועל תחושותיהם בנוגע לחייהם בקרבנו. בירור שאלות אלו פותח צוהר להתבוננות יסודית על חוקי העבודה וזכויות העובד בישראל, על מקומה ומעמדה של עבודת כפיים בישראל במאה העשרים ואחת, על היחס לזקנים ולזִקנה בחברה בישראל, על ערך חיי האדם ועל יחסנו לזר, לשונה ולתרבויות רחוקות.
בכנס זה נבקש לבחון את סוגיית מהגרי העבודה על מאפייניה השונים, על השאלות החברתיות והמוסריות שהיא מעלה ועל מגוון הזוויות היהודיות-הלכתיות והמוסריות-אוניברסליות הרלוונטיות לה.

האירוע יתקיים בין השעות 15:30-21:00

http://bit.ly/37i4gSA

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה