< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מעבר לאליטה: חיי יום יום יהודיים בימי הביניים (אלישבע באומגרטן) [אונ תל אביב] 8.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0010202/

החוג להיסטוריה של עם ישראל מזמין אתכם להרצאה החמישית של הפורום להיסטוריה יהודית, פורום הדוקטורנטים של החוג.

הפורום מתכנס מדי שבועיים וכולל הרצאות של מרצים שעוסקים בהיסטוריה של עם ישראל ובנושאים מקיפים. נושא העל של הפורום השנה הוא היסטוריה, היסטוריוגרפיה, זהות, תרבות וזיכרון.

התכנסות וכיבוד קל: 14:00

הרצאה: 14:15 – 15:45

מפרסם ההודעה
רוני כהן ronicoh3@mail.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, קרטר 203
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה