< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: 200 שנה למדעי היהדות - היסטוריוגרפיה, אידאולוגיה ואתגרי "העבר השימושי" [ירושלים] 18.2.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/כנס-200-שנה-למדעי-היהדות-היסטוריוגרפיה-א/

מכון ליאו בק ירושלים
בוסתנאי 33, קטמון הישנה, ירושלים

הכנס יתמקד בהיסטוריה ובהיבטים ההיסטוריוגרפיים של מדעי היהדות מהתחלותיהם ברבע הראשון של המאה התשע-עשרה (Wissenschaft des Judentum) ועד ימינו. נתבונן בקשרים, במחלוקות ובקונפליקטים שליוו מדעים אלה מראשיתם. כמו כן נעסוק במרכזים השונים, ההיסטוריים והעכשוויים, ובקווים המאפיינים כל אחד מהם. יודגשו במיוחד מדעי היהדות כיום, נושאיהם העיקריים, האינטרסים המנחים אותם והתחזיות לעתיד.

הרצאת הפתיחה – פרופ' איסמר שורש, הסמינר היהודי התאולוגי (JTS) ניו יורק.

http://bit.ly/2EvBzqG

מפרסם ההודעה
מערכת רשת מדעי הרוח והחברה. לעשיית מנוי לרשת, לחצו כאן - https://goo.gl/wqRmyg
כתובת מלאה
בוסתנאי 33
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה