< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: 70 שנה למלחמת העצמאות - שלב המלחמה הבין קהילתית ממאורעות למלחמה: מנהיגות, מפקדים ולוחמים [ירושלים] 12.3.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/יום-עיון-70-שנה-למלחמת-העצמאות-שלב-המלחמ/

70 שנה למלחמת העצמאות – שלב המלחמה הבין קהילתית
ממאורעות למלחמה : מנהיגות, מפקדים ולוחמים
12.3.2018, יום שני, 10.00-18.00

9.45 ברכות
10.00 מושב ראשון: מנהיגות עירונית וכפרית – לוחמים ואזרחים
ד”ר ענת קדרון | מכללת אוהלו, קצרין, הנהגת חיפה ה”אדומה”
ד”ר תמיר גורן | אוניברסיטת בר – אילן, הנהגתם של ערבי חיפה
דני רובינשטיין | עיתוני וסופר, המליציות הערביות בהרי יהודה ומפקדיהן
11.30 הפסקה
11.45 מושב שני: מיליציות עירוניות: יפו וטבריה
ד”ר איתמר רדאי | מרכז דיין אוניברסיטת תל – אביב, המיליציות הערביות ביפו
פרופ’ מוסטפא עבאסי | מכללת תל – חי, המליציות הערביות בטבריה
12.45 מושב שלישי: מנהיגות צבאית: יהודים, בריטים וערבים
ד”ר שגיא טורגן | המכללה הבין – זרועית לפיקוד ולמטה, מפקדי “ההגנה”
פרופ’ אלון קדיש | האוניברסיטה העברית, יד יצחק בן – צבי, מפקדים וחיילים בצבא הבריטי בארץ ישראל
פרופ’ אברהם סלע | האוניברסיטה העברית, צבא ההצלה ופעילותו בארץ ישראל
14.15 הפסקת צהרים
15.15 מושב רביעי: אזרחים במלחמה: צפת וירושלים
ד”ר שמריהו בן-פזי | מכינת אדרת, הקהילה היהודית בצפת בימי המלחמה
פרופ’ ארנון גולן | אוניברסיטת חיפה, הנהגה שכונתית בירושלים היהודית – ראובן מס וטלביה
16.15 שולחן עגול: צפת כמקרה בוחן
פרופ’ אלון קדיש | האוניברסיטה העברית, יד יצחק בן – צבי, הצבא הבריטי
פרופ’ אברהם סלע | האוניברסיטה העברית, צבא ההצלה
פרופ’ מוסטפא עבאסי | מכללת תל – חי, האוכלוסייה הערבית

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Full address
אבן גבירול 24
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added