אירוע // הרצאה: התורה והקוראן / קין, הבל, שת וסוגיית היורש הלגיטימי (ח'ליפה) של אדם הראשון בספרות השיעית ובספר הכוזרי [ירושלים] 18.2.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/הרצאה-התורה-והקוראן-קין-הבל-שת-וסוגיי/

התורה והקוראן / קין, הבל, שת וסוגיית היורש הלגיטימי (ח'ליפה) של אדם הראשון בספרות השיעית ובספר הכוזרי
The Torah and the Quran / Cain, Abel, Seth, and the Issue of the Legitimate Heir (Khalifa) of the First Man in the Shiite Literature and in the Book of the Kuzari
יו"ר: דפנה שרייבר
מרצה: ד"ר אהוד קריניס
מסורות יהודיות ואסלאמיות יחד – התורה והקוראן

סדרת הרצאות 2017–2018
אורך ההיסטוריה התקיים דיאלוג פורה בין היהדות לאסלאם ונוצרו קשרים ענפים בין שתי המסורות. ואולם בעשורים האחרונים הסכסוך הלאומי בין היהודים לערבים הולך ונצבע בצבעים דתיים וההקצנה בשני הצדדים גוברת. לפיכך יש חשיבות עליונה להתחקות על השורש המשותף לשתי הדתות בניסיון לכונן ביניהן דיאלוג.

סדרת המפגשים היא ניסיון לבחון מזוויות שונות את יחסי הגומלין הספרותיים וההיסטוריים בין המסורות היהודיות והאסלאמיות, לעמוד על נקודות המפגש ביניהן וכן על הדמיון והשוני. במפגשים ייבחנו טקסטים מן התורה ומן הקוראן בהקשר היסטורי דומה ויוצעו כיווני מחשבה ואופקים חדשים להבנתם. כל מפגש יעסוק בסוגיה מסוימת מתוך בחינת הטקסטים היהודיים והאסלאמיים העוסקים בה, לצורך דיון השוואתי וכינון שיח משותף. הקשרים ההדוקים וההשפעה ההדדית בין שתי הדתות ייבחנו בין השאר באמצעות התמקדות בדמויות היסטוריות מכוננות, באירועים מכוננים וברעיונות מרכזיים. בימים של מתח גואה בין יהודים ומוסלמים אנו מקווים לתרום ליצירת מסגרת ידע רחבה המציגה את היבטיו השונים של השיח היהודי-אסלאמי בעבר ובהווה.

http://www.vanleer.org.il/he/event/%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%9F-%D7%A7%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%9C-%D7%A9%D7%AA-%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A9-%D7%94%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%99

מפרסם ההודעה
כתובת מלאה
ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-includes/link-template.php:1953) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423