ניוזלטר רמה [22 ביולי 2019]

ברוכים הבאים לניוזלטר רמה [22 ביולי 2019]

היום לפני...

22 ביולי 1948

הוקם בית המשפט העליון. השופטים הראשונים שכיהנו בו היו: משה זמורה, יצחק אולשן, שמחה אסף, מנחם דונקלבלום, שניאור זלמן חשין

החוק ישר, והצדק עגול. חלל בבניין בית המשפט העליון