ניוזלטר רמה [2 ביולי 2019]

ברוכים הבאים לניוזלטר רמה [2 ביולי 2019]

שימו לב

נוספו (24.6.19) מאפיינים חדשים ב"קהלי יעד" וב"מחקר אינטרדיסציפלינרי"
רשימת המאפיינים החדשים מופיעה בהמשך הדף

אפיונים

אפיונים חדשים ב"קהל יעד":  

  • חוקרים בשלב הביניים

אפיונים חדשים ב"מחקר אינטרדיסציפלינרי":