ניוזלטר רמה 387 [28.11.23]. הודעות שפורסמו בין התאריכים 21 - 28 בנובמבר 2023