< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הארכה // לכנס: הכנס הארצי השנתי ה-44 של האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א) [בר אילן / רמת גן 06/20] דדליין חדש=16.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9123106/

קול קורא

הכנס הארצי השנתי ה-44 של האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א)

יתקיים באוניברסיטת בר אילן, תל אביב, ביום שני, ה-22 ביוני 2020

תחת הנושא: כיוונים חדשים בחקר המזרח התיכון והאסלאם

חוקרים מכל תחומי חקר המזרח התיכון, האסלאם והשפות המזרח תיכוניות, ללא הגבלת דיסציפלינה, זמן ומרחב, מוזמנים לשלוח אלינו הצעות להרצאות בנות כעשרים דקות על מחקר חדש (שהושלם או הנמצא בעיצומו). תינתן עדיפות להצעות של מושב שלם. במקרה מסוג זה יש לשלוח תמצית לכל הרצאה לצד תיאור של המושב כולו. הצעות מכל תחומי המחקר תתקבלנה בברכה, אך אנו שואפים ליצור איזון בין תקופות, אזורים וסוגיות בכנס. כמו כן, אנו מעודדים מחקרים השוואתיים ומחקרים המשתמשים במתודולוגיות חדשניות.

על כל הצעה לכלול תיאור קצר של הטענה המרכזית, שיטות המחקר ומקורותיו, שלא יעלה על 300 מלים. הצעות למושב שלם תיפתחנה בהסבר של רציונל המושב שלא יעלה על 150 מלים ופירוט ממוספר של הדוברים ונושאי ההרצאות. מספר משתתפים במושב מוצע לא יעלה על שלוש. את ההצעה יש לשלוח כצרופה ולציין מעמד אקדמי (מרצה/תלמיד מחקר) בדוא"ל -meisai1949@gmail.com ושיוך מוסדי. על כל ההצעות להיות כתובות בגופן 12 וברווח כפול. הצעות שלא תעמודנה בקריטריונים תוחזרנה לשולחים.

מועד אחרון לשליחת הצעות: ה-02 בפברואר 2020 ה-16 בפברואר 2020

אנו מדגישים, כי הזמנה זו מופנית הן לחוקרים ותיקים והן לחוקרים צעירים, כולל תלמידי תואר שני במסלול המחקרי. רק חברים רשומים באילמ"א יכולים להגיש הצעות להרצאות בכנס. ניתן להירשם דרך אתר האינטרנט של האגודה http://www.meisai.org.il או באמצעות יצירת קשר עם מנהלת האגודה, אסתי כהן, בטלפון 0508-276024.

מפרסם ההודעה
איתן ישי - מנהל האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א) Eitan Ishai -Manager of MEISAI meisai1949@gmail.com 0524654520
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר אילן, רמת גן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה