< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: כנס החורף של האיגוד הישראלי למוזיקולוגיה [בר אילן / רמת גן 03/20] דדליין=12.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9123104/

כבכל שנה עם לקראת תחילת סמסטר האביב יקיים האיגוד את כנס החורף. אנו מקווים כי גם הפע ם יכלול הכנס נושאים מגוונים מתח ומי המוזיקולוגיה וחקר החינוך המוזיקלי. המסגרות האפשריות הן: הרצאה (בת 20 דק' + 10 דק' לדיון), הרצאה קונצרט (בת – 30 דק'), כרזה (פוסטר), מושבים נושאיים (במסגרתם יוצעו שלוש הרצאות, ויוקצה זמן לדיון), שולחן עגול או סדנא. נשמח במיוחד לקבל הצעות להרצאות הרלוונטיות לנושאים "חייו ויצירתו של בטהובן " ו"מהפיכה מוזיקלית: מאה שנה לתחי לת שידורי הרדיו". כמובן שגם הצעות בכל נושא אחר מתחומי חקר המוזיקה תתקבלנה בברכה. כמו כן, נקיים במסגרת הכנס את האסיפה השנתית של חברי האיגוד.

חוקרים ותיקים וצעירים מוזמנים להציע תקצירים באחת המסגרות המוצעות. נבקש לכלול בהצעות שם מלא, שיוך אקדמי (אם רלוונטי), טלפון, כתובת דוא"ל, כותרת ותקציר ההרצאה (עד 300 מלים), שלוש מילות מפתח (Keywords) ופסקה קצרה של ביוגרפיה אקדמית.

את ההצעות יש לשלוח אל האיגוד בכתובת הדוא"ל imsconfe@gmail.com המועד האחרון להגשת הצעות: יום א', 12 בינואר 2020 , ח' טבת תש"פ.

ביום הכנס יוכלו חברים להציג פרסומים לעיון, בהם מאמרים, ספרים, תווים, תקליטורים, ועוד.

מפרסם ההודעה
עירית יונגרמן ibyman@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר אילן, רמת גן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה