< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס "עם ועולם" לספר מצטיין בהיסטוריה [עברית]. דדליין=10.1.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9122721/

החברה ההיסטורית הישראלית בשיתוף העמותה ע”ש בלה ושלמה ברטל לקידום המחקר ההיסטורי בישראל (ע”ר) מתכבדת להכריז על הענקת פרס למצוינות וחדשנות בחקר ההיסטוריה, לספר שנכתב בלשון העברית ומציג מחקר היסטורי מצטיין, פורץ דרך ובעל משמעות חברתית והשלכות ציבוריות.

מוזמנים להגיש מועמדות לפרס מחברי ספרים והוצאות לאור מכל תחומי חקר העבר ובכללם היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל, תולדות המזרח התיכון, תולדות האמנות, ארכאולוגיה, פולקלור, לימודי תרבות ועוד.

אפשר להגיש כמועמד לפרס ספר שראה אור בארבע השנים האחרונות, בלשון העברית, שמחברו הוא תושב ישראל הנמנה עם הסגל האקדמי (קבוע, או בלתי-קבוע) של מוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

להגשת מועמדות יש לשלוח ארבעה עותקים של תיק המועמד/ת, הכוללים את המסמכים הבאים:

  1. ארבעה עותקים של הספר (העותקים לא יוחזרו);
  2. מסמך קורות חיים הכולל פרטי התקשרות;
  3. מכתב מאת המועמד/ת, המפרט את תרומת הספר לחקר העבר ואת הקשריו התרבותיים והחברתיים;

אפשר לשלוח את תיקי המועמדות בדואר לכתובת:
החברה ההיסטורית הישראלית, ת”ד 10477, ירושלים 9110401
או להגישם ישירות למשרדנו בכתובת: רחוב ביתר 2, בית הטיילת, ירושלים.
נא לציין על המעטפה: “מועמדות לפרס עם ועולם”
בנוסף יש לשלוח עותק אלקטרוני של התיק (לא כולל הספרים) בקובץ אחד אל: kol@history.org.il
נא לציין בשורת הנושא: מועמדות לפרס עם ועולם – ספר

המועד האחרון להגשת מועמדות: 10.1.2020 .

אנא ודאו כי קיבלתם אישור על קבלת החומר במייל חוזר בתוך שבועיים מהמועד שנשלח לכתובתנו.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added