< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנה: מתלמידים לחוקרים: כלים מעשיים להשתלבות בעולם האקדמי [האקדמיה למדעים / ירושלים 02/20] דדליין להרשמה=5.1.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9122220/

קול קורא 

להשתתפות בסדנה לתלמידי מחקר מתקדמים במדעי הרוח

 

מטעם האקדמיה הצעירה הישראלית

מתלמידים לחוקרים

 

כלים מעשיים להשתלבות בעולם האקדמי

ביום חמישי, 6 בפברואר 2020 תקיים האקדמיה הצעירה הישראלית בבית האקדמיה הלאומית

הישראלית למדעים בירושלים סדנה לתלמידי מחקר מתקדמים (לתואר שלישי).

 

מטרות הסדנה

– להפגיש תלמידי ותלמידות מחקר במדעי הרוח מכל הדיסציפלינות ומכל האוניברסיטאות בארץ.

– לספק להם ולהן היכרות ראשונית עם היבטים של החיים האקדמיים: תהליך הפרסום

בכתבי עת, שוק העבודה האקדמי, כתיבת קורות חיים, השתתפות בכינוסים אקדמיים ועוד.

 

אנחנו מזמינות תלמידי ותלמידות מחקר להגיש לנו פרטים אישיים ובכללם ההשתייכות המחלקתית והמוסדית, תיאור בן 250 מילה של עבודת המחקר שלהם (התיאור ייכלל בחוברת תיאורי המחקרים שתופץ למשתתפי הסדנה בלבד) וכן שם של ממליץ או ממליצה אפשריים ופרטי התקשרות עימם.

נא לשלוח את החומר למרב עטר בכתובת merav@academy.ac.il עד לתאריך 2020.1.5

 

09:00–08:45: התכנסות וכיבוד קל

10:30–09:00: מושב 1 :מלגות בתר-דוקטורט בארץ

11:00–10:30: הפסקת קפה

12:00–11:00: מושב 2: פרסומים

13:00–12:00: מושב 3: כתיבת קורות חיים ומכתב הצהרת כוונות

14:00–13:00: הפסקת צוהריים

15:30–14:00: מושב 4: בתר-דוקטורט בחו”ל

16:30–15:30: מושב 5: התכתבות בעידן הדיגיטלי, יצירת קשרים אקדמיים והרצאות בכינוסים

 

מובילות הסדנה:

פרופ’ ליאת קוזמא ופרופ’ מיכל בר-אשר סיגל.

Message publisher
ליאת קוזמא liat.kozma@mail.huji.ac.il
Full address
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added