< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנה: ניתוחי תוכן במחקר האיכותני (שרה שמעוני) [מופ"ת / תל אביב] 2.2.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9121713/

לאור הביקוש תיפתח שוב סדנה בנושא: ניתוחי תוכן במחקר האיכותני, בהנחיית ד”ר שרה שמעוני. הסדנה תתקיים במכון מופ”ת ביום ראשון, 2 בפברואר 2020 , בשעות 10:00 – 14:30

מטרות הסדנה

  • היכרות עם הסוגים המרכזיים של ניתוחי תוכן ועם מקומם במסורות מרכזיות במחקר האיכותני
  • הבנת ההבדלים בין ניתוחי תוכן לניתוחים מבניים וצורניים, ואפשרויות השילוב ביניהם
  • בניית יכולת לניתוח תוכן בסיסי ולקבלת החלטות להמרתו בניתוחים משוכללים יותר

קהל היעד: הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים במדעי החברה שיש להם היכרות עם המחקר האיכותני, והם מבקשים להרחיב את הבנתם ואת יכולתם לקבל החלטות תכנון וביצוע משוכללות ומושכלות יותר של ניתוחי תוכן בהקשרים המתודולוגיים של מחקריהם.

למידע נוסף ולהרשמה מקוונת: http://new.mofet.macam.ac.il/rashut/sadnaot/

להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901401/426

Message publisher
טל אורן rashut@macam.ac.il
Full address
מכון מופ"ת, שושנה פרסיץ 13, תל אביב
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added