< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: מה את מבינה - נשים כותבות על מלחמה בספרות העברית (יעל לוי חזן) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9121513/

יעל לוי חזן, מה את מבינה: נשים כותבות על מלחמה בספרות העברית, שדה בוקר: הוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, 2019

ספרה של יעל לוי חזן עוסק בספרות מלחמה מזווית לא שגרתית, הוא מאתגר אבחנות שגורות ומציע כלים ופרשניים עבור מחקר הספרות, ובפרט זו שנכתבה על ידי נשים בנושא מלחמה. פרקי הספר מתמקדים בסיפורי מלחמה שכתבו יהודית הנדל, עמליה כהנא כרמון, שולמית הראבן, אורלי קסטל-בלום, לאה איני ואילת שמיר טוליפמן. יעל לוי חזן נהרגה בתאונת דרכים ב-2017. ספרה, שיצא לאור לאחר מותה, הוא עיבוד של הדוקטורט שכתבה במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה