< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: ליבי במזרח - כנס מספר 4 - משיחים, משיחיות וגאולה בעולמם של יהודי ארצות האסלאם [מכללת אורות, אלקנה 05/20] דדליין=9.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9121414/

קול קורא

להשתתפות בכנס המדעי הבינלאומי הרביעי

בנושא: משיחים, משיחיות וגאולה בעולמם של קהילות יהודי ארצות האסלם בדורות האחרונים

הכנס יעסוק בנושאים:

 • אישים, קהילות, מנהיגים ותנועות
 • הגות ופרשנות
 • הלכה וספרות השו"ת,
 • קבלה ופילוסופיה
 • אמנות, ספרות ופיוט
 • חברה, אגרות ותקנות

הכנס יתקיים אי"ה ביום רביעי, י"ט באייר תש"ף (13 במאי 2020) בקמפוס מכללת אורות ישראל, אלקנה.

צבור החוקרים מוזמן להציע נושא להרצאה אקדמית בעברית, בצירוף תקציר (עד 250 מילים)

תאריך אחרון להגשה: י"ב בטבת תש"ף (9 בינואר 2020).

את ההצעות יש לשלוח אל שירי פישר dekan@orot.ac.il

חברי הוועדה האקדמית של הכנס:

 • פרופ' אהרן גימאני
 • גב' בלהה גליקסברג
 • פרופ' שמואל טריגנו
 • ד"ר ראובן מאמו
 • פרופ' יובל סיני
 • ד"ר יעל קליין
 • הרב פרופ' רון קליינמן
 • פרופ' בן ציון רוזנפלד
 • הרב ד"ר משה רחימי
 • פרופ' יוסף ריבלין
 • ד"ר צבי שטמפפר
מפרסם ההודעה
משה רחימי dekan@orot.ac.il
כתובת מלאה
מכללת אורות, אלקנה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה