הזדמנות // פרס אמנון גולדנברג לקניין רוחני, לחיבור שפורסם בעברית. דדליין=16.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9121223/

מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני ע"ש ד"ר אמנון גולדנברג הפועל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, מבקש לעודד מחקר אקדמי מקורי בעברית בתחומי הקניין הרוחני, בכל תחום ידע ודעת. לשם כך, יעניק המכון את פרס אמנון גולדנברג לקניין רוחני לחוקרים, ואת פרס אמנון גולדנברג לקניין רוחני לתלמידים. הפרס לחוקרים/ות יהיה בסכום כולל של עד 4000 ש"ח. זכאים/ות להגיש מועמדות מי שחיבר/ה חיבור מקורי בעברית בנושא קניין רוחני, ושאינו תלמיד/ה. המחבר/ת יכול/ה להיות חוקר/ת מכל תחום ידע ומחקר, בישראל או מחוצה לה, ובכלל זה עורכי דין או שופטים, בין אם הם משויכים למוסד מחקר או עצמאיים. הפרס לתלמידים/ות יהיה בסכום כולל של עד 2000 ש"ח. זכאים/ות להגיש מועמדות כל תלמיד/ה במוסד להשכלה גבוהה )בישראל או מחוצה לה(, שחיבר/ה חיבור מקורי בעברית בנושא קניין רוחני. המחקר. ניתן להגיש למועמדות לפרסי הכתיבה מאמר אקדמי- מחקרי או פרק בספר מאמרים, בכל תחום דעת וידע, בכל שיטת מחקר תקפה, כל עוד נושא החיבור הוא בנושאי הקניין הרוחני, החיבור נכתב בעברית, והוא פורסם או התקבל לפרסום. החיבור המוגש למועמדות יהיה מקורי, פרי יצירתו של המועמד/ת. אין להגיש ספרים, ואין להגיש עבודות דוקטורט. תקנון. פרטים מלאים על הפרס וכללים לגבי ההגשה ומסמכים נלווים, נמצאים באתר המכון http://en-law.tau.ac.il/shiip את ההצעה יש לשלוח עד ליום 16.2.20 , בדוא"ל בלבד לכתובת shiip@tauex.tau.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה