< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הודעה שנייה // למאמרים (כתב עת): קול קורא להגשת הצעות למאמרים לגילון נושא של כתב העת דפים: נשים חלוצות בחינוך (ענת קדרון, שרון גבע) [עברית] דדליין לתקצירים=1.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9121218/

בחג העצמאות החמישי למדינת ישראל (תשי"ג, 1953) הוענקו לראשונה פרסי ישראל. הזוכים היו שמונה גברים ואישה אחת, דינה פייטלסון, כלת הפרס בתחום חקר החינוך, על מחקרה בנושא גורמי הכישלון אצל ילדי כיתה א'. היא הייתה אז מורה וחוקרת צעירה ולימים פרופסור לחינוך, שבשנות פעילותה שילבה בין חקר החינוך לבין הפרקטיקה שלו. פייטלסון, שהלכה לעולמה בשנת 1992 ,היתה מחלוצות החינוך בישראל שזכתה להכרה ממסדית, הייתה הראשונה מקרב זוכי וזוכות פרס ישראל בתחום חקר החינוך ואישה ראשונה בכלל שזכתה בו. מאז, שיעור הנשים שזכו בפרס יוקרתי זה נותר נמוך, נשים הפכו רוב מוחלט בקרב צוותי ההוראה והחינוך ומידת ההוקרה כלפיהן אינה בהכרח משקפת את פועלן, לרבות החלוצי.

לקראת ציון שבעים שנה לזכייתה של פייטלסון בפרס ישראל, מערכת כתב העת דפים מייחדת גיליון שיוקדש לנשים חלוצות בחינוך בישראל מכל התחומים ובכל ההיבטים. המערכת מזמינה חוקרות וחוקרים מכל תחומי הדעת להגיש הצעות למאמרים בנושא אישה חלוצה או נשים חלוצות בחינוך בישראל בהקשרים חברתיים ופוליטיים, חינוכיים ותרבותיים, מגדריים ואחרים. נשמח להצעות למאמרים במסגרת דיסציפלינה ספציפית, בחינוך הפורמלי או הבלתי פורמלי, ולמאמרים מנקודת מבט רב-תחומית, להצעות למאמרים הבוחנים חלוציות חינוכית של אישה או נשים בקרב קבוצות מודרות בישראל, בהיסטוריה שלה ובתרבות הזיכרון שלה, וכן למאמרים שחותרים להאיר פעילות של אישה או נשים מנקודת מבט חדשה.

הצעות למאמרים בהיקף של 300 מילה יש לשלוח בקובץ word עד ליום 1.3.2020 אל רכזת המערכת, ניצה נחאיסי, בדוא"ל nitsa_n@macam.ac.il

מקרב ההצעות שתגענה נזמין חלק מבין המחברות והמחברים לכתוב מאמר מלא, שאותו יתבקשו להגיש עד ליום 1.11.2020 על פי ההנחיות הקבועות המופיעות בקישור זה:

http://new.mofet.macam.ac.il/publish/dapim-guide

כתב העת האקדמי השפיט דפים, שנוסד בשנת 1985 , נמנה עם כתבי העת המובילים והוותיקים בישראל בתחום החינוך והכשרת עובדי ועובדות הוראה. כתב העת מתמקד במחקר תאורטי ומעשי בתחומים אלה, ושואף להרחיב את השיח המחקרי המגוון במסגרתם. דפים רואה אור פעמיים בשנה. בכתב העת מתפרסמים מאמרים שלא פורסמו בעבר ושלא נשלחו כמועמדים לפרסום בבימה אחרת, לרבות דיגיטלית, בעברית או בשפה אחרת. לאתר כתב העת: http://new.mofet.macam.ac.il/publish/dapim

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה