< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // עבודה: עוזר/ת מחקר לפרויקט בתחום האנטישמיות בארה"ב [אונ תל אביב] דדליין=20.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9121203/

המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) מעוניין להעסיק סטודנט/ית (לתואר שני או שלישי) בתפקיד עוזר/ת מחקר (בהיקף של 50-75 אחוזי משרה) לפרויקט מחקרי חדש שיעסוק בתופעת האנטישמיות בארה"ב כיום.

מטרת הפרויקט: גיבוש ופרסום תמונת מצב, הערכת מצב אסטרטגית והמלצות למדיניות ביחס לתופעת האנטישמיות בארה"ב כסוגיית ביטחון לאומי, כבסיס להעלאת המודעות בתחום, לשיפור ההתמודדות עם התופעה ולחיזוק יחסי ישראל וקהילת יהודי ארה"ב. קהל היעד של הפרויקט הוא מקבלי החלטות רלוונטיים בארה"ב ובישראל והציבור הרחב במדינות אלו.

הפרויקט ינוהל על ידי צוות מחקר ייעודי ב-INSS ובשיתוף מומחים וגופים רלוונטיים ובעלי שם בארה"ב ובישראל. משך הפרויקט המתוכנן הוא כ-18 חודשים (החל מטווח הזמן המיידי).

תיאור התפקיד:

 • ביצוע סקירת ספרות מקיפה בתחום המחקר
 • איסוף מידע וניתוחו ביחס לאירועים, לשחקנים, לתופעות ולמגמות בתחום
 • השתלבות במאמצי המחקר של כלל הפרויקט
 • ניהול הקשר עם שותפי הפרויקט (גופים ומומחים מהתחום)
 • תמיכה בארגון אירועים וכנסים במסגרת הפרויקט
 • סיוע בגיבוש תכנית העבודה של הפרויקט, בניהולו השוטף ובמעקב אחר עבודות ומשימות הצוות

דרישות חובה:

 • רקע אקדמי עשיר בלפחות אחד מהתחומים הבאים: חקר אנטישמיות מודרנית, יהדות זמננו, לימודים אמריקניים.
 • יכולות איסוף מידע במקורות מידע רלוונטיים לתחום (מאגרי מידע מקוונים)
 • יכולות מחקר וניתוח: הפרדה בין עיקר לטפל, תיאור תמציתי של תמונת מצב
 • יכולות הבעה גבוהות בכתב ובע"פ, כולל בניסוח תוצרים כתובים
 • שליטה טובה מאד בשפה האנגלית
מפרסם ההודעה
מיכל חטואל mich.rado@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה