< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כתב עת: מפתח, גיליון 14: "אלה שמות": מחשבה פוליטית בעברית [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9120806/

מפתח: כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית. גיליון 14, סתיו 2019

עורכי מפתח: מירב אמיר, רותי גינזבורג ואיתי שניר. עורך אורח: אסף תמרי

אנחנו שמחים מאוד לבשר על עלייתו לאוויר הרשת של גיליון מס' 14 של מפתח, בכתובת: http://mafteakh.org/.

גיליון 14 של מפתח עלה לאוויר!

זהו גיליון-נושא שכותרתו "אלה שמות": מחשבה פוליטית בָּעברית, שנערך בידי העורך-האורח ד"ר אסף תמרי, בשיתוף עם מכון ון-ליר בירושלים.

הגיליון כולל את המאמרים הבאים: בעל חיים של יואב קני, השם המשתתף של מרחב ישורון, יד ישראל תקיפה של כרמה בן יוחנן, עירוב של מרב ג'ונס, עלייה של עידו הררי, ריבונות של הרב יוסף קמינר, ותורה ומצוות של אבי-רם צורף.

http://mafteakh.org/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה