< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: למחקר בתחום הספנות והנמלים [חיפה] דדליין=31.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9120317/

חטיבת וידרא במרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה תעניק מלגות מחקר (דוקטורט ותואר שני) החל משנת הלימודים תש"ף 2019-2020 עבור מחקר בתחום הספנות והנמלים הקשור לישראל (מזרח הים התיכון והים האדום).

המלגה נועדה לחזק את המחקר בתחומי הספנות והנמלים בישראל ולעודד חוקרים צעירים בתחום. ההצעה פתוחה לכל מחקר בתחום הספנות והנמלים אך הצעות בתחומים להלן יזכו לקדימות:

  • תעבורה ימית מ/אל ישראל בשעת חירום
  • מדיניות הכשרת והסמכת כוח אדם ימי בישראל
  • חישוב, ניתוח והצגת נתונים בתחום הספנות והנמלים בשיטות מתחום Big Data

http://hms.haifa.ac.il/index.php/he/2018-02-20-14-32-23

מפרסם ההודעה
Ehud Gonen egonen@campus.haifa.ac.il 04-8288757
כתובת מלאה
מרכז וידרא, המרכז למחקרי מדיניות ואסטרטגייה ימית, אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה