קול קורא // למאמרים: לימודי המזרח התיכון, טורקיה והעותמנים (אנגלית); ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9112935/

Diyâr is a new, interdisciplinary and interregional academic journal edited by the Society of Turkic, Ottoman and Turkish Studies (GTOT). It deals with Turkey, the Ottoman Empire and its successor states, Iran, Central Asia and the Caucasus. It also publishes research on the languages, cultures and history of various Turkic and Iranian­-speaking groups, dynasties and states as well as of other ethnolinguistic and religious groups living in these countries until the present day.

Diyâr publishes original and as yet unpublished contributions from the humanities, cultural studies and social sciences with emphasis on the fields of history, literary studies, sociolinguistics, political science, sociology, economics, cultural anthropology/ethnology, religious studies, music studies, cultural geography, education and law.

Through its focused content and high peer-review standards, Diyâr intends to be a leading international academic periodical on Turkic and Iranian research

לעוד פרטים

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה