< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת הרצאות // היסטוריה בחליפת מכתבים: מבט אינטימי על תולדות יהדות גרמניה [ליאו בק / ירושלים] המפגש הבא=4.12.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9112020/

חליפת מכתבים נותנת בידנו את ההזדמנות להיכרות והבנה של שני כותבים, המספרים על פנים שונים מחייהם בתקופה מסוימת. היא גם מאפשרת לנו הצצה לידידות מתפתחת או כזו שכבר התייצבה, אך לעתים גם לחוסר תמימות דעים או לוויכוחים מרים. באמצעות חליפת המכתבים אנו יכולים לעקוב אחר ההתפתחות האישית של הכותבים, ההתבוננות האינטלקטואלית שלהם והתייחסותם לחיים בכלל ולחיים היהודיים בפרט.

בסדרה חדשה זו, נצלול לכמה מחליפות המכתבים המעניינות הקשורות ליהדות גרמניה והמרחב הדובר גרמנית. חליפת המכתבים תאפשר לנו לברר סוגיות חשובות בחיי יהדות גרמניה ומזרח אירופה הקשורות לנושאים של זהות, יהדות, הגירה, ציונות, קבוצות מיעוט, חיי יומיום ועוד.

הסדרה תתקיים אחת לחודש בימי רביעי, בשעה 19:00 במכון ליאו בק ירושלים.

לתשומת לבכם – כניסה חד פעמית להרצאה היא בעלות 20 ₪.

ניתן לרכוש מינוי לסדרה בעלות 150 ₪.

הכניסה לאזרחים ותיקים וסטודנטים בחינם.

רוכשי המינוי לסדרה יקבלו לבחירתם את אחד משלושת הספרים הבאים:

  1. האיגוד: חלוצי מדע היהדות בגרמניה מאת ד”ר רחל ליבנה-פרוידנטל
  2. ברטה פפנהיים, זכותה של אישה: מבחר כתבים על פמיניזם ויהדות בעריכת ד”ר נטלי ניימרק-גולדברג
  3. האלמנך היהודי 2019 בנושא מין ופשע (אסופת מאמרים בגרמנית)

 

רשימת המפגשים:

4.12.19: ד”ר נטלי ניימרק-גולדברג, אוניברסיטת בר-אילן, ‘”נשות הסלונים” של ברלין ואגרותיהן: התכתבויות אישיות כזירה לשיח ביקורתי’

01.01.20: ד”ר מיכה פרי, אוניברסיטת חיפה, ‘חליפת מכתבים באשכנז בימי הביניים: היש מבט אינטימי?’

05.02.20: פרופ’ שמואל פיינר, אוניברסיטת בר-אילן ומכון ליאו בק, “ליבר משה!”, מכתבים פרטיים וגלויים בצמתים של תמורות ביהדות המאה השמונה-עשרה’

04.03.20: ד”ר חנן חריף, האוניברסיטה העברית בירושלים, ‘בין רחוב החבשים, רחביה ותלפיות: ש.ד גויטיין מתכתב עם ש”י עגנון, גרשם שלום וירושלמים אחרים’

01.04.20: ד”ר קארין נויבורגר, מכון ון ליר בירושלים, ‘לסינג, מנדלסון וניקולאי – מחזה התוגה, המכתב ושאלת המימזיס’

06.05.20: פרופ’ דן לאור, אוניברסיטת תל אביב, ‘מאחורי השער האפל: חילופי מכתבים בין דוד פוגל ורעייתו עדה נדלר-פוגל’

03.06.20: ד”ר גדעון טיקוצקי, האוניברסיטה העברית בירושלים, ‘גלויות לכתובות של רפאים: לאה גולדברג, מכתבים מדומים וממשיים’

Message publisher
גלית רנד רכזת פעילויות, מכון ליאו בק ירושלים leobaeck@leobaeck.org 02-5633790
Full address
מכון ליאור בק ירושלים, בוסתנאי 33
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added