< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ניוזלטר: הידיעון המקוון של האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר (יפה ברלוביץ, רוני בן כנען) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9111711/

הידיעות המקוון של האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר, 10 בנובמבר 2019, עורכות: פרופ' יפה ברלוביץ ורוני בן כנען

הניוזלטר של האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר יוצא לאור כל שבועיים, ומעניק אינפורמציה מהאירועים המתקיימים בתכניות ללימודי המגדר במכללות ובאוניברסיטאות, וכן מאירועים המתבקשים גם מהשטח, כמו: כנסים, השקות ספרים חדשים, מענקים מלגות וכדומה. כמו כן הניוזלטר משמש במה לשיח אקדמי וקולגיאלי בין מרצות/ים סטודנטיות/ים בתכניות המגדר. לפיכך אנו מציעות מדורים שונים לפרסום כמו: מחקר פמיניסטי; דו"ח ותקצירים או הרצאות מכנסים בארץ ובחוץ לארץ; חדש על המדף: הצגת ספר מחקר חדש על ידי המחבר/ת; פרסום עבודות דוקטור או מאסטר חדשות; נא להכיר: הכרות עם מרצה או סטודנט/ית לתארים מתקדמים, ועוד.

קישור

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה