קול קורא // למאמרים:מחקרי ולימודי משפט (אנגלית) דדליין=30.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9111638/

International Journal of Legal Studies and Research

Editorial board of International Journal of Legal Studies and Research [ISSN (O): 2278-4764] is inviting long article/special article/short article form the legal academia for the March, 2020 issue [Vol. 9 No. 1]. The write up can be sent in MS word format under any of the following categories:

·         Part A – Long Article:

·          Any topic relating to legal studies and research.

·         Minimum Length (12000 words including footnotes).

·         Part B – Special Article:

·         Any topic relating to legal studies and research.

·         Minimum Length (6000 words including footnotes).

·         Part C – Short Article:

·         Any topic relating to legal studies and research.

·         Minimum Length (3000 words including footnotes).     

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה