< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: מטעם קרן המלגות לחקר השואה ולמורשת יהדות פולין ע"ש בלה זרחי, בית לוחמי הגטאות [כל הארץ] דדליין=7.4.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9110902/

אנו בבית לוחמי הגטאות מאמינים שנושא השואה צריך להוות פרק משמעותי בתכנים החינוכיים במסגרות החינוך ובמוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.

קרן המלגות תעניק פרסי מצוינות על עבודות ועל פרויקטים חינוכיים ואמנותיים העוסקים בחקר תקופת השואה ובזכרה.

לתחרות תתקבלנה עבודות שנכתבו בשנה האחרונה בנושאים: מלחמת העולם השנייה, השואה – משמעויותיה והשלכותיה על החברה בארץ ובעולם, קהילות בפולין, החיים בגטאות ובמחנות, התנגדות ומרד, הצלה, פרטיזנים, יהודים מצילים יהודים, השחרור, נצר אחרון, מחנות העקורים, תנועות הנוער, ההעפלה והעלייה לארץ, ניצולי השואה, קיבוץ לוחמי הגטאות, מוזיאון בית לוחמי הגטאות, בני הדור השני, הנצחת השואה ועוד.

בית לוחמי הגטאות מבקש לעודד ולתמוך במחקר גם באמצעות הנגשה של הארכיון (חדר החוקרים במוזיאון, אתר האינטרנט) ומזמין את הכותבים להיעזר במידת הצורך בארכיון בית לוחמי הגטאות ובספרייה.

העבודות יכולות להיות מתחומי דעת שונים: היסטוריה, ספרות, אמנות, פילוסופיה ומדעי החברה.

הפרסים יוענקו לפי הקטגוריות הבאות:

  • עבודות תזה לתואר שני
  • עבודות סמינריוניות
  • עבודות גמר של תלמידי בי"ס תיכון
  • עבודות אמנות (יצירה כתובה, אמנות פלסטית, מוזיקה, מחול)

 

*פרויקטים בית ספריים

*על הפרויקט לכלול מעורבות של לפחות 10 תלמידים, להציג חשיבה מקורית ולהעלות שאלות מאתגרות. על בית הספר להוציא תוצר (חוברת, ספר, הצגה, סרט, עיתון או תערוכה) בעקבות הפרויקט.

פרס מיוחד יוענק לעבודה/פרויקט מצטיינ/ת בנושא מלחמת העולם השנייה.

עבודות תתקבלנה עד יום ג', י"ג בניסן תש"פ, 7 באפריל 2020.

את העבודה יש לשלוח לכתובת: ועדת המלגות, בית לוחמי הגטאות, ד"נ גליל מערבי, 25220.

dafna@gfh.org.il, eladarnon@gmail

לפרטים נוספים: טל' 04-9958024.

טקס הענקת הפרסים ייערך בחודש יוני 2020.

מפרסם ההודעה
נדב היידקר Nudveh@gmail.com
כתובת מלאה
בית לוחמי הגטאות, קיבוץ לוחמי הגטאות
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה