< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: שורשי הפסיכולוגיה המערבית בימה"ב (ענבר גרייבר) [אונ חיפה] 21.11.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9110603/

המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון (HCMH) והחוג להיסטוריה כללית שמחים להזמינכם להרצאה מאת ענבר גרייבר.

כותרת ההרצאה: “שורשי הפסיכולוגיה המערבית בימה”ב”

אנו מקווים לראות את כולכם ביום חמישי, ה – 21 בנובמבר בשעה 12:00 בחדר הסמינרים 1319, קומה 13, מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה.

התובנה שבבסיס ההרצאה היא שכמה מהמאפיינים הבסיסיים של החשיבה המערבית המודרנית חוזרים אחורה אל הציוויליזציה הנוצרית שהתגבשה בשלהי העת העתיקה. ההרצאה תתמקד בדרכים החדשות של חשיבה וחקירה פסיכולוגית אשר התגבשו במסגרת התנועה הנזירית המוקדמת במזרח הקרוב. אטען שההתפתחויות הללו מהוות שלב חשוב בתולדות הפסיכולוגיה המערבית המודרנית. על מנת להדגים את הטענה, ההרצאה תתמקד במקרה המבחן של אינטרוספקציה כדרך להשגת ידע פסיכולוגי.

Message publisher
צור שלו zshalev@univ.haifa.ac.il
Full address
אוניברסיטת חיפה, מגדל אשכול, חדר הסמינרים 1319, קומה 13
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added