קול קורא // הודעה שנייה // לסדנה: הסדנה השנתית ה-14 לחוקרים צעירים בהיסטוריה ותרבות גרמניות [בר אילן / רמת גן 02/20] דדליין=15.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9110310/

קול קורא להגשת מועמדות
לסדנה השנתית לחוקרים צעירים בתחום לימודי גרמניה
(English will follow)

אנו מזמינים תלמידים ותלמידות לתארים מתקדמים להציג את מחקריהם בסדנה השנתית לחוקרים צעירים להיסטוריה ותרבות גרמנית בישראל. מטרת הסדנה, המתקיימת זו השנה ה-14, היא לחזק את הקשרים בין העוסקים בתחום הלימודים הגרמניים, לעודד חילופי רעיונות וידע ולאפשר לחוקרים צעירים בתחום במה ידידותית להצגת מחקרם.
במסגרת הסדנה יציגו תלמידים לתארים מתקדמים את הפרויקט שלהם בקצרה (עד 20 דקות). כל הרצאה תלוּוה בתגובה של חוקר/ת בכיר/ה שיקבלו מבעוד מועד את ההרצאה בכתב, ולאחר מכן יתנהל דיון פתוח בין כל משתתפי הסדנה.
חוקרים צעירים מהדיסציפלינות השונות מתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה והאמנויות, שתחום המחקר שלהם קשור לתרבות ולהיסטוריה הגרמנית, מוזמנים להגיש את מועמדותם.
הסדנה תתנהל בשפה העברית, ותתקיים ביום שני ה-10 בפברואר 2020, באוניברסיטת בר-אילן.
מוזמנים ומוזמנות להגיש מועמדות: מסטרנטים, דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים שסיימו את הדוקטורט שלהם בשנתיים האחרונות. המעוניינים מתבקשים לשלוח תקציר (עד 250 מילים) של הפרויקט שבכוונתם להציג. יש לצרף תיאור קצר של הרקע האקדמי האישי והשלב בו נמצאת העבודה. את התקציר יש לשלוח לכתובת המצוינת מטה עד 15 בדצמבר 2019. הודעה בדבר קבלה או דחייה של ההצעה תישלח לפונים במהלך חודש דצמבר. המועמדים שהצעתם תתקבל יתבקשו להגיש את ההרצאה במלואה עד 26 בינואר 2020 כדי שתישלח מראש למגיבים.
לפרטים נוספים ומשלוח הצעות: ghws.2019@gmail.com

Call for Papers
The Annual Workshop for Young Scholars
of German Studies

We are proud to announce the upcoming annual workshop for young researchers of German Studies. The aim of this yearly workshop, which has been held for 14th consecutive years, is to strengthen the familiarity of young scholars of German Studies in Israel, to encourage the exchange of ideas and knowledge, and to initiate an ongoing dialogue concerning cutting-edge research.
During the workshop, research students will present their project in brief (up to 20 minutes). Each lecture will be followed by a response of a senior researcher, and concluded by an open discussion that will be held among all the participants. Researchers from the various disciplines of the humanities, social sciences and the arts, whose field of study is related to German culture and history, are invited to submit a proposal.
The workshop will take place on February 10th, 2020, at Bar Ilan University.
The following students are invited to submit their paper proposal: Master students, doctoral students and post-doctoral students who have completed their doctorate in the last two years.
Interested applicants are requested to submit a summary (up to 250 words) of the project they intend to present. A short description of their personal academic background, the stage of their work, and the level of their Hebrew (in terms of understanding and answering questions), should be attached.
Please note that the workshop generally takes place in Hebrew. Therefore, the number of presentations in English will be limited.
The abstract should be sent to ghws.2019@gmail.com no later than December 15th 2019. Notice of acceptance or rejection of their proposal will be sent to applicants during December. Candidates whose proposal are accepted will be required to submit the full presentation by January 26th, 2020, in order for it to be sent in advance to the respondent.
Please forward this call to friends and acquaintances who may be interested participating in the workshop.

מפרסם ההודעה
צבי zvi.swisa@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר אילן, רמת גן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423