< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע תרבות // הקרנת סרט ושיחה: שיר יְדִידוֹת, ר' דוד בוזגלו [ון ליר / ירושלים] 7.11.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9103016/

שיר יְדִידוֹת, ר’ דוד בוזגלו

נפתח במופע בו יוגשו מבחר מיצירותיו ומכתיבתו של ר’ דוד בוזגלו בביצועו של טריו מוזיקלי אנדלוסי המורכב ממוזיקאים המתמחים בשירתו ובמסורת המוזיקה האנדלוסית.

הקרנת סרט ושיחה

ר’ דוד בוזגלו היה מגדולי הפייטנים במאה העשרים. בכתיבתו יצר חיבור בין שפת הקודש ובין המצלול של שפת המקור שעליה נשען הלחן המקורי – הערבית. אהבתו העזה ללחנים האנדלוסיים של ארצות צפון אפריקה הטביעה חותם עמוק על יצירתו: את הפיוטים שכתב “הלביש” באותם לחנים, וכך הגישם לקהילה היהודית בארץ ישראל, על מנת שישמשו בבתי כנסיות ובאירועים משפחתיים.

 

מופע של ההרכב המוזיקלי טריו “מיזאן”

הקרנת הסרט שיר יְדִידוֹת, ר’ דוד בוזגלו (63 דקות, 2015)

שיחה עם הבמאי רפאל בלולו

 

האירוע יתחיל בשעה 18:30

 

בסדרה:

“עבריוּת” במזרח התיכון:

שאלות על יצירה, מקומיות, חילוניות וקדושה במבט עכשווי

עשור לסדרת “הָעִבְרִים”: הקרנות ודיונים במכון ון ליר בירושלים

מיזם “הָעִבְרִים” הוא מעבדת יצירה לסרטי תעודה ביוגרפיים על כותבות וכותבים בולטים בשדה התרבות העברית והיהודית. המיזם מזמין במאים מהשורה הראשונה ליצור סרטים שמשלבים סיפור ביוגרפי, תרגום של יצירה טקסטואלית לוויזואליה קולנועית, מוזיקה מקורית, אנימציה עצמאית ופרשנות אישית. עד כה נוצרו במיזם ארבעה-עשר סרטים מקוריים שמפגישים בין שירה וספרות לבין תעודה וקולנוע.

לציון עשור למיזם העברים נקיים במכון ון ליר בירושלים סדרה של הקרנות ודיונים. במסגרת הסדרה יוקרנו מתוך מיזם העברים עשרה סרטים העוסקים בתמות מרכזיות הנדונות גם בעבודה ובפעילות של מכון ון ליר: הצטלבויות של יהודיוּת וערביוּת; חילוניות עברית; ושאלות של מגדר ויצירה.

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added