< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: בתר-דוקטורט בפרויקט על דיאלקטים ארמיים בעיבוד מחשב [אריאל] דדליין=31.10.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9102828/

הפרויקט Word Embeddings for Aramaic Dialects מציע מלגה לבתר-דוקטורט לשנת הלימודים תש”פ. המלגה בת 6000 שקל בחודש דורשת פניות להתחלת העבודה באופן מיידי.

הפרויקט בשיתוף פעולה של ד”ר אשבל רצון מהמחלקה למורשת ישראל וד”ר ליעד גוטליב מהמחלקה למדעי המחשב, ובמימון המכון למדעי הנתונים מתעתד להשתמש בכלים מהתחומים של בלשנות חישובית (COL) ועיבוד שפה טבעית (NLP) על מנת לאפשר למחשב להבחין באופן אוטומטי בין ניבים של השפה הארמית בעת העתיקה, לתארך טקסטים ארמיים ולשייך טקסטים לסופרים שכתבו אותם.

דרישות התפקיד:

– עבודה של 20-30 שעות בחודש בממוצע (גמיש לפי צורכי הפרויקט) על המטלות הבאות:

  • מציאת מאפיינים בשפה לצורך סיוע למחשב במשימותיו
  • הערכת התוצאות של האלגוריתם
  • חיפוש טקסטים בפורמט נגיש אלקטרונית
  • קטלוג טקסטים על פי ניבים, זמן כתיבה, אזורים גיאוגרפיים ועוד
  • יצירת קטגוריות לקטלוג מידע

– פרסום מאמרים מתחום המחקר של המועמד

– נוכחות של לפחות פעם בשבוע באוניברסיטת אריאל

– נוכחות בפעילות האקדמית באוניברסיטת אריאל כולל השתתפות בסמינרים המחלקתיים (פעם בחודש)

 

דרישות מוקדמות:

– הגשת עבודת הדוקטורט עד תחילת המלגה

– ידע מוכח בדקדוק של לפחות אחד מן הניבים הארמיים בעת העתיקה

– יכולת לימוד מהירה

– פניות לעבודה באופן מיידי

– פרסומים אקדמיים – יתרון

 

מועמדת מתאימה תעביר אל ד”ר אשבל רצון בדואר אלקטרוני (eshbal@gmail.com):

– קורות חיים

– דוגמת כתיבה (מאמר או פרק בדוקטורט)

– מכתב הצהרת כוונות

– פרטי קשר של ממליצה אחת

 

תאריך אחרון לפניה: 31.10.19

 

*הפניה מנוסחת בנקבה, אך מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

Message publisher
אשבל רצון eshbal@gmail.com
Full address
אוניברסיטת אריאל בשומרון, Ramat HaGolan Street, Ari'el
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added