< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע תרבות // ערב על הבר: מפגשים מקבילים - חילוניות על הבר [תל אביב] 7.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9102629/

מפגשים מקבילים על חילוניות בתל אביב–יפו

"תולעת ספרים"| "אוזןבר" | "קפה יאפא"

מהי החילוניות הישראלית כיום והאם יש לה עתיד? מכון ון ליר בירושלים מבקש לבחון מחדש שאלות עומק הקשורות בדתיות ובחילוניות ולהציע חשיבה מחודשת על מהות החילוניות בזמננו.

בערב חילוניות על הבר נקיים במקביל שלושה מפגשים בפאבים ובבתי קפה בעיר תל אביב–יפו. במפגשים ישוחחו ביניהם הוגים, יוצרות ויוצרים, חוקרות וחוקרים העוסקים בתחום, בשיתוף הקהל הרחב, על חילוניות היום ובעבר, בישראל ובעולם.

המפגשים יתחילו בשעה 19:00

http://bit.ly/2JdLhPi

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
"תולעת ספרים"| "אוזןבר" | "קפה יאפא"
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה