< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // המלצת האזנה: "להציל את הרוח הישראלית", דיון על מדעי הרוח בפודקאסט "חיות כיס" של כאן (שאול אמסטרדמסקי, צליל אברהם).

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9102620/

ב-30 השנים האחרונות חלה ירידה דרמטית במספר הסטודנטים בפקולטות למדעי הרוח, והחוגים גוססים. פרופ' שמעון שוקן, דווקא איש מדעי המחשב, יוצא לקרב מאסף להצלת עם הספר – אך האם צריך לעשות זאת בכל מחיר?

מגישים: שאול אמסטרדמסקי וצליל אברהם, עריכה: רום אטיק, טכנאי: אסף רפפורט, הביא לשידור: איל שינדלר, צילום: האוניברסיטה העברית בראון וורנר.

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=38

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה