קול קורא // למאמרים (אסופה): הכלה וגיוון בקהילות שיתופיות וקבוצות משימתיות (ארנה שמר ומנחם טופל) [עברית] דדליין לתקצירים=30.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9102017/

קול קורא לפרסום מאמרים בספר

יד-טבנקין, מכון המחקר של התנועה הקיבוצית, מזמין חוקרים להגיש מאמרים בנושא: הכלה וגיוון בקהילות שיתופיות וקבוצות משימתיות.

המאמרים יעברו שיפוט אקדמי כמקובל, ויפורסמו בספר בנושא, המיועד לקהילה האקדמית ולציבור המתעניין.

נושאי ההכלה והגיוון יכולים להתייחס לאנשים עם מוגבלויות, מיעוטים או מגזרים שונים באוכלוסייה.

ההצעות יתקבלו עד נובמבר 2019. לשאלות אפשר לפנות לעורכים:

ד"ר ארנה שמר ornashemer4@gmail.com – 054-4919723

ד"ר מנחם טופל menachemtop@gmail.com– 050-8857035

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה