< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: מרצה בתחום מחקר החסידות והקבלה [בר אילן / רמת גן] דדליין=15.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9101617/

אוניברסיטת בר אילן – המחלקה למחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית וקבלה)

משרה תקנית בתחום מחקר החסידות והקבלה

במחלקה למחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית וקבלה)

 

הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בתחום מחקר החסידות והקבלה.

המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות בעלי/ות תואר דוקטור Ph.d. 

על המועמדים/ות להיות בעלי שליטה מלאה בספרות המקור ובספרות המחקר הנוגעת לתחום החסידות והקבלה. (עדיפות תינתן למועמדים בעלי פרסומים מדעיים בבימות שפיטות בתחום החסידות).

המשרה כוללת הוראה של קורסי חובה וקורסי בחירה, ניהול מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, וכן נכונות ויכולת לשתף פעולה עם חוקרים/ות אחרים/ות , מנהיגות מדעית והתמודדות על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטת בר אילן היא עברית. יכולת ההוראה גם בשפה האנגלית היא יתרון למועמד/ת.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש המחלקה, פרופ' חנוך בן פזי

benpazh@mail.biu.ac.il

מידע נוסף על המחלקה

https://jphilosophy.biu.ac.il/

 

כיצד פונים ?

המועמדים/ות מתבקשים/ות להגיש את הצגת המועמדות עד למועד 15.11.2019

לפי הכתובת Jewish.Philosophy.application@biu.ac.il

בצירוף המסמכים הבאים:

  1. מכתב פניה
  2. אישור קבלת תואר דוקטור
  3. קורות חיים
  4. רשימת פרסומים
  5. 2 – 3 עמודים – תקציר של תכניות למחקר ולהוראה
  6. סקרי הוראה (במידה ויש – סקרי הוראה מן השנים האחרונות).
  7. שלושה פרסומים מדעיים נבחרים
  8. שלושה מכתבי המלצה (אשר יישלחו ישירות ע"י הממליצים (

 

את החומרים ניתן להגיש בעברית או באנגלית.

תיק שיוגש שלא על פי ההנחיות הנ"ל לא יידון.

https://jphilosophy.biu.ac.il/

מפרסם ההודעה
חנוך בן פזי benpazi.hanoch@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה