קול קורא // הארכה !! // למאמרים (כתב עת): קול קורא בנושא פטנטים ותחרות [עברית] דדליין חדש לתקצירים=1.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9101611/

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה מזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות מחקר בנושא:

פטנטים ותחרות.

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים להגיש הצעות מחקר המעמידות למבחן מחודש את היקפו וגבולותיו של הפטנט, בעיקר בעידן המידע והטכנולוגיה ומתוך התייחסות למתח שבין דיני הקניין הרוחני לדיני התחרות. המחקרים המוצעים יכולים להתייחס גם לענפי משפט משיקים וקרובים בתחום הקניין הרוחני. המחקרים יכולים לעסוק בתיאוריה ובממשק שבין הניתוח הכלכלי למשפטי; בענפים שונים של המשק הישראלי; בשאלות של אכיפה; ובמשפט משווה. על המחקר להיות רלוונטי למשק הישראלי ויש לגבש בסופו המלצות למדיניות

מפרסם ההודעה
דורין הרפז - ברגר מנהלת אדמיניסטרטיבית, מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה דוא"ל: dorinha@colman.ac.il טלפון: 03-9634104 עמוד ה-Facebook: https://www.facebook.com/hethcenter/ אתר האינטרנט: https://www.colman.ac.il/heth_center
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה