קול קורא // לכנס: הכנס הישראלי השנתי הששי להיסטוריה סביבתית [תל אביב 02/20] דדליין=10.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9092702/

מזה מספר עשורים מתנהל בעולם שיח היסטורי סביבתי ער, בעל מקורות מגוונים ועושר מחקרי רב, המתמקד בהבנת מערכת היחסים של האדם עם הסביבה בתקופות שונות. הפורום הישראלי להיסטוריה סביבתית מזמין חוקרים לכנס השנתי השישי, בו נמשיך להציג את מגוון המגמות ולדון בכיווני המחקר האפשריים בתחום זה. מטרת הכנס היא למצב את תחום המחקר של היסטוריה סביבתית, לקדם קשרים מחקריים ולגבש מסגרת רב תחומית לעיסוק בתחום. 

 

נושא הכנס השנה הינו ״פרא״. הועדה תשמח לקבל הצעות הקשורות לתמה זו במובנה הרחב. הצעות יכולות, למשל, להתייחס לדיכוטומיה בין פראי ומבוית; מהו ״פרא״ וכיצד ההבנה של המושג השתנתה לאורך תקופות ובין תרבויות; סוגיות מקומיות וגלובליות של ביות; הצגה מחדש (reintroduction, rewilding) של מינים; הפוליטיזציה של ״הפרא״; יחסי כוח בפרויקטים של שימור הטבע; תנועת אורגניזמים בין הפראי לעירוני; מאבקים חברתיים לשימור אזורים פראיים ועוד.

 

בנוסף לנושא הכנס, אנו מזמינים חוקרים להציע כל הרצאה הקשורה לסוגיה של היסטוריה סביבתית. הצעות להרצאות יכולות לעסוק במגוון נושאים ובמרחבים גיאוגרפיים ותרבותיים שונים, בהם: ארגון הטבע; תיאוריה סביבתית; זיהום; יחסי אדם חיה; נופים; ממשקים שבין כלכלה, תעשיה וסביבה ועוד. הוועדה המארגנת מזמינה להגיש הצעות מגישות מחקריות שונות כגון היסטוריה תרבותית, חברתית, כלכלית, פוליטית, משפטית, צבאית, גיאוגרפיה היסטורית, ארכיטקטורה, ארכיאולוגיה, היסטוריה של המדע, היסטוריה של האומנות ועוד.

 

הכנס יתקיים בט"ו בשבט תש"פ, 20.2.2020, ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב. 

 

חוקרות/ים ותלמידות/ים מחקר מוזמנות/ים להגיש הצעות להרצאות, למושבים בכנס או ל'שולחן עגול'. על ההצעות להרצאות בודדות להיות בהיקף של עד 250 מילה, בצירוף שם, פרטי התקשרות ושיוך מוסדי. נא ציינו האם תעדיפו להרצות בעברית או באנגלית, או שתוכלו להרצות באחת משתי השפות על פי מה שיתואם אתכם מראש על-ידי ועדת הכנס. הצעות למושבים יכללו עד שלוש הרצאות ויכללו כותרת המושב המוצע, תקצירי הרצאות עד 250 מילה, פרטי הדוברים ופרטי מארגן המושב, וכן הצעה ליו"ר מושב. הצעה למושב של 'שולחן עגול' צריכה לכלול תקציר בנושא המושב וכן שמות של ארבעה משתתפים לפחות כולל של מארגן המושב.

 

את ההצעות יש לשלוח עד לתאריך ה-10.11.2019 לדואר אלקטרוני: israelenvtlhist@gmail.com

תשובות תשלחנה בדוא"ל לקראת סוף חודש נובמבר 2019.

הוועדה המארגנת (לפי סדר אלפביתי): טל אלון מוזס, מיה דואני, ירון זילברשטיין, דוד שור ושירה שמואלי

מפרסם ההודעה
דן תמיר dan.tamir@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ש פורטר, אוניברסיטת ת"א
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423