< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לתואר שני ושלישי - גאואסטרטגיה בישראל; גאואסטרטגיה במזרח התיכון; גאואסטרטגיה וסביבה [אונ חיפה] דדליין=30.9.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9091306/

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה תעניק מלגה לסטודנטים בתואר שני ושלישי בשנת הלימודים תש"פ 2019-2020 עבור מחקרם באחד מהתחומים הבאים: גאואסטרטגיה בישראל, גאואסטרטגיה במזרח התיכון וגאואסטרטגיה וסביבה (דמוגרפיה, יוזמות שלום, גבולות מעורבות זרה, קונפליקטים, גאו-כלכלה אנרגייה, מים, שינויי אקלים וכד').

המלגה נועדה לחזק את תחום המחקר הגאואסטרטגי בישראל ולעודד חוקרים צעירים בתחום.

יש להגיש תקציר מחקר, קורות חיים ומכתב נימוק המפרט את הרלוונטיות של המחקר לתחומי
הידע בקתדרה.

המלגאים יידרשו לכתוב מאמר קצר עבור הקתדרה ולהשתתף באירועים השונים המתקיימים
בה במסגרת האוניברסיטה והקהילה. כמו כן, יש לציין בפרסום המחקר את תמיכתה של קתדרת
חייקין לגאואסטרטגיה.

המועמדים מתבקשים לשלוח את הבקשה בקובץ אחד לכתובת הדוא"ל: ch-strategy@geo.haifa.ac.il עד ה-30 בספטמבר 2019.

https://ch-strategy.hevra.haifa.ac.il/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=21

מפרסם ההודעה
.מורן זגה moran82@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה