< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: פוסטדוק - גאופוליטיקה של המזרח התיכון [אונ חיפה] דדליין=30.9.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9091304/

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה תעניק מלגת פוסט-דוקטורט בשנת הלימודים תש"פ 2019-2020 עבור מחקר מקורי בתחום "גאואסטרטגיה במזרח התיכון: מעורבות זרה, קונפליקטים, גאו-כלכלה".

סכום המלגה 60,000 ש"ח.

תנאי המלגה:
– פרסום מאמר אקדמי בנושא המחקר בכתב עת שפיט
– ארגון סדנה בינלאומית בנושא המחקר
– המלגאי/ת מתחייב/ת לציין בפרסומים הקשורים למחקר את תמיכת קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה
– הצגת נושא המחקר במעמד קבלת הפרס
– השתתפות ומעורבות בימי עיון ובסדנאות החוקרים המתקיימים בקתדרה

הבקשה לקבלת המלגה תכלול:
– הצעת המחקר: יש לכלול רקע מדעי, מטרות, תרומה, מתודולוגיה ורשימה ביבליוגרפית
– קורות חיים
– מכתב נימוק לבקשת המלגה (ציון הרלוונטיות לתחומי המחקר בקתדרה ופירוט בנוגע
למקורות מימון נוספים, אם ישנם)
– שני מכתבי המלצה: אחד ממנחה/י העבודה והשני מחבר סגל אקדמי בכיר

המועמדים מתבקשים לשלוח את הבקשה בקובץ אחד (למעט מכתבי ההמלצה אשר יישלחו
בנפרד) לכתובת הדוא"ל ch-strategy@geo.haifa.ac.il עד ה-30 בספטמבר 2019. המועמדים המתאימים יוזמנו לריאיון.

https://ch-strategy.hevra.haifa.ac.il/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=19

מפרסם ההודעה
.מורן זגה moran82@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה