< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגת לודמר- מלגת פוסט דוקטורט בהיסטוריה ובמורשת התרבותית של יהדות גליציה ובוקובינה [ישראל] דדליין=15.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9090803/

ועדת המלגות מטעם הפרויקט לחקר יהדות גליציה ובוקובינה באוניברסיטת חיפה ועמותת יהדות גליציה ובוקובינה מתכבדות להודיעכם על הענקת מלגות לשנת תש"פ לחוקרי פוסט- דוקטורט ישראלים. סכומי המלגות ינועו בין 20000-80000 ש"ח.
הענקת המלגות תעשה על בסיס תחרות ארצית. ועדה אקדמית מלווה מטעם הפרויקט תבחר את הזוכים על פי קרטריונים של מצוינות אקדמית. מוזמנים להגיש את מועמדותם חוקרי פוסט-דוקטורט מכל האוניברסיטאות והמכללות ברחבי הארץ, העוסקים במחקריהם בהיסטוריה ובמורשת התרבותית של יהדות גליציה או בוקובינה עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה.
הזוכים יידרשו להגיש דו"חות התקדמות באופן שוטף לוועדה האקדמית, להשתתף בפעילות האקדמית של פרויקט לודמר לאורך השנה, כגון כנסים וסדנאות. כמו כן יידרשו הזוכים להציג את מחקרם בפורומים אקדמיים ולפרסמם בכתבי עת אקדמיים.
הגשת המועמדות ומילוי הטופס בקישור ושליחתו אל:
שלומית קויתי skviti@univ.haifa.ac.il
הגשת המועמדות עד 15 בנובמבר 2019 י"ז בחשוון ה' תש"פ

https://www.dropbox.com/sh/aqjj9iex733ngpm/AACVxyKUHvMBVJhwlg6dS77ca?dl=0

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה