< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה במסלול לקביעות: פוליטיקה וממשל [באר שבע] דדליין=1.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9090503/

המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב מעוניינת לגייס חבר/ת סגל למשרה תקנית במסלול לקביעות. תחילת העבודה באוקטובר 2020.

המחלקה לפוליטיקה וממשל היא מחלקה רב-תחומית שחברים בה חוקרות וחוקרים מתחומי דעת שונים. אנו מחפשים מועמדים/ות בעלי מחויבות מוכחת למצוינות מחקרית ורצון להיות חלק ממחלקה פעילה ודינמית. חוקרים/ות בעלי דוקטורט במדע המדינה ובתחומים אחרים הרלוונטיים למחלקה מוזמנים/ות להגיש את מועמדותם/ן. מועמדים/ות שטרם סיימו את לימודיהם/ן יידרשו להציג את אישור עבודת הדוקטורט עד אוקטובר 2020.

על מנת להגיש מועמדות למשרה, אנא שלחו את החומרים הבאים:

• קורות חיים
• פירוט לגבי ניסיון בהוראה והערכות הוראה (אם ישנן)
• הצהרה לגבי תפישת ההוראה של המועמד/ת, הכוללת התייחסות לשלושה קורסים שביכולתו/ה
• ביוגרפיה מדעית ותכניות מחקר עתידיות
• עותקים מעד שלושה פרסומים
• מכתב המצהיר על נכונות להתחיל ללמד באוקטובר 2020

התאריך האחרון להגשת מועמדות הוא ה- 1.11.2019. יש להפנות את החומרים אל נורית קליין בכתובת nurklein@bgu.ac.il . שלושה מכתבי המלצה יישלחו ישירות בידי הממליצים ל nurklein@bgu.ac.il

מפרסם ההודעה
גיא בן-פורת gbp@bgu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שד' בן-גוריון, באר שבע, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה