< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: חבר/ת סגל בכיר/ה בניהול [הפתוחה / רעננה] דדליין=15.9.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9082124/

המחלקה לניהול ולכלכלה מגייסת חבר/ת סגל אקדמי בכיר/ה בדרגת מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר או פרופסור מן המניין.

כישורים נדרשים:
*תואר שלישי בניהול או תחומים קרובים. עדיפות לחוקרים/ות בתחומים של אסטרטגיה, שיווק, התנהגות ארגונית-מיקרו, מימון, וניהול, ולחוקרים אינטרדיסציפלינריים בתחומי הניהול.
*השתלמות בתר-דוקטורט – יתרון.
*יכולת מחקרית אקדמית בינלאומית מוכחת.
*יכולת כתיבה דידקטית בעברית לצורך עדכון ופיתוח קורסים בניהול באוניברסיטה הפתוחה, הכוללת כתיבת ספרי לימוד ופיתוח חומר אקדמי מקוון.

הערות:
נא לשלוח לכתובת המייל: manageCV@openu.ac.il:
*קורות חיים כולל רשימת פרסומים.
*רשימה של שלושה ממליצים.
*מכתב פניה אשר יכלול תיאור תחומי מחקר, תכניות למחקר עתידי והסבר על האופן שבו המועמד/ת רואים את השתלבותם העתידית במחלקה לניהול ולכלכלה באוניברסיטה הפתוחה.

https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/darushl/drushim.main_jobs_op?v_sug=i&category=210

מפרסם ההודעה
פרופ' יורם קלמן yoramka@openu.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה, רעננה, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה